HODINOVÝ MANAŽÉR

... online aj osobne vybavím, poradím, zmanažujem, napíšem, zoštylizujem,  ...

Úvod

Som univerzálny, naraz sa špecializujem na viacero činností a viacero oblastí.

Odbremením Vás od činností, na ktoré Vám neostáva čas, energia alebo Vás nebavia.

Pracujem osobne aj online z domu a na vlastných zariadeniach. 

Moja práca a výstupné materiály majú overenú vysokú odbornú a administratívnu úroveň.
VÝHODY PRE VÁS
✓ Získate kvalitu a vysokú odbornú úroveň mnou spracovaných materiálov, ktorá je neustále overovaná v praxi.
✓ Získate pohotovú a rýchlu komunikáciu.
✓ Platíte len toľko hodín, koľko práce reálne v mesiaci potrebujete.
✓ Získte možnosť komunikácie aj v anglickom jazyku - písomne aj slovne.
✓ Získate človeka s personálnou bezpečnostnou previerkou NBÚ na stupeň utajenia TAJNÉ
✓ Ostane Vám čas a peniaze na efektívnejšie využitie.

O MNE

✓ Viac ako 25-ročná manažérska prax v slovenských i nadnárodných spoločnostiach a v štátnom sektore ako úradník, konzultant, poradca, audítor či riadiaci manažér - aj na utajovaných projektoch.

✓ Viac ako 15 rokov skúseností auditovania systémov manažérstva ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001.

✓ Tvorba odbornej literatúry, analýz, vzdelávacích článkov a školiacich materiálov.

✓ Vysokoškolské technické vzdelanie II. stupňa.

✓ Vedenie obchodnej značky DATAsec.sk a spoločnosti GOLDEN ENTERTAINMENT s. r. o.


Cenník

Služby sú poskytované online aj osobne.
V prípade potreby osobnej prítomnosti sa účtuje cena dopravy 0,50€* / km

Hodinová sadzba

19 EUR / hod. *

 • Krátkodobá práca
 • Jednorazová práca
 • Administratívne služby
 • Manažérske služby
 • Osobné konzultácie
 • Osobné IT poradenstvo

Mesačný balík FIX

340 EUR/mesiac *

 • 20 hodín práce
 • 17 EUR / hod.
 • Administratívne služby
 • Konzultačné služby
 • Poradenské služby
 • Manažérske služby
 • Telefonické IT poradenstvo 1 hodinu týždenne

Mesačný balík FIX MAX

600 EUR/mesiac *

 • 40 hodín práce
 • 15 EUR / hod.
 • Administratívne služby
 • Konzultačné služby
 • Poradenské služby
 • Manažérske služby
 • Telefonické IT poradenstvo 1 hodinu týždenne

Kybernetická bezpečnosť

49 EUR / hod. *

 • Hodinová fakturácia 
 • Vysoko odborné služby v oblasti bezpečnostnej dokumentácie a metodík kybernetickej bezpečnosti
 • Konzultačné služby
 • Poradenské služby
 • Viac informácií na www.datasec.sk

Systémy manažérstva podľa noriem ISO

35 EUR / hod. *

 • Hodinová fakturácia
 • Odborné služby v oblasti dokumentácie ISMS (systém manažérstva informačnej bezpečnosti)
 • Odborné služby súvisiace so systémami manažérstva podľa noriem ISO
 • Konzultačné služby
 • Poradenské služby

Ozvučenie / Nahrávky

Cena od 99 EUR*

✓ OZVUČENIE: 
    - prvá hodina 99€*
    - druhá a ďalšia hodina 49€*
(Pozn. Uvedené ceny platia do vzdialenosti 30 km od NZ - nad 30 km od NZ – cena dohodou.)

✓ ZVUKOVÉ NAHRÁVKY HLASU: 
    - cena dohodou

✓ Doprava sa účtuje zvlášť: 
    - 0,50€* / km


Aj s týmto Vám môžem pomôcť …

TVORBA DOKUMENTOV

Sformulujem a vytvorím listy, správy, žiadosti, hodnotenia alebo analýzy.

Napíšem postupy, metodiky, stratégie, návody, inštrukcie alebo interné smernice.

IT KONZULTÁCIE A PORADENSTVO

Poskytnem základné osobné aj telefonické IT konzultácie a základné technické IT poradenstvo (WINDOWS / iOS / macOS).

MANAŽMENT UMELCOV

Športovcom a umelcom manažérsky odkomunikujem oblasť odmeny za ich výkon.

ISO - SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA

Pomôžem s internou dokumentáciou systémov manažérstva kvality, environmentu, BOZP a informačnej bezpečnosti.

Sprostredkujem audity systémov manažérstva akreditovaným certifikačným orgánom.

PREZENTAČNÉ MATERIÁLY 

Vytvorím prezentácie v MS PowerPoint alebo excelovskú tabuľku.

Online vyhľadám informácie.

Poradím, ako si vybudovať webovú stránku alebo eshop s minimálnymi nákladmi.

ŠKOLENIA A VZDELÁVANIE

Zabezpečím školenia a vzdelávania zamestnancov v oblasti zvyšovania bezpečnostného povedomia, systémov manažérstva alebo kybernetickej bezpečnosti.

Poradím s tvorbou bezpečnostnej dokumentácie v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

MINI OZVUČENIE PODUJATÍ

Efektívne ozvučím malé akcie, meetingy, porady, prednášky, školenia, semináre, ukážky, workshopy, posedenia, stretnutia, odovzdávania ocenení alebo vystúpenia sólo umelcov.

ZVUKOVÉ NAHRÁVKY HLASU

Zrealizujem hlasové zvukové nahrávky dialógov, diskusií, rokovaní či interview vo vlastnom mobilnom produkčnom štúdiu.  

... ČO VÁM NAPADNE :)

Pomôžem s mnohými ďalšími manažérskymi činnosťami.

KONTAKT


Ing. Stanislav Guláš

hodinový manažér