Podmienky

Na tejto stránke nezbierame žiadne osobné údaje ani nepracujeme s cookies okrem NEVYHNUTNÝCH pre chod stránky. Žiadne údaje nebudú zneužité ani postúpené druhej ani tretej strane. Vstup na túto webovú stránku je pre každého dobrovoľné rozhodnutie a sami sa rozhodnete, či nám po prečítaní textov zavoláte alebo pošlete email. Ani s telefónnym číslom ani s vašim emailom nebudeme ďalej pracovať inak, než formou vzájomnej komunikácie.

Vaše nastavenie súkromia: táto stránka používa iba NEVYHNUTNÉ súbory Cookies (v nastavení môžete pomocou ovládacích prvkov môžete prijať alebo odmietnuť rôzne kategórie súborov Cookies, napr:

a) Reklamné (sú defaultne vypnuté) - sú špeciálne navrhnuté tak, aby zhromažďovali informácie z vášho zariadenia, takže reklamy sa budú zobrazovať na základe relevantných tém, ktoré vás môžu zaujímať.

b) Analytické (sú defaultne vypnuté) - ukladajú zdroj návštevnosti, ktorý vysvetľuje, ako sa používateľ dostal na webovú stránku, na účely neskoršieho prehľadu.

c) Preferenčné (sú defaultne vypnuté) - používajú sa na sledovanie vašich rozhodnutí pri používaní webovej stránky.

d) Nevyhnutné (sú defaultne zapnuté) - tieto súbory Cookies sú nevyhnutné pre fungovanie stránky. Vypnutie nie je k dispozícii.

Zápisu cookies na pevný disk môžete zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte "neakceptovať cookies". Presné nastavenie tejto funkcie nájdete v návode k vášmu prehliadaču. Cookies, ktoré sa do vášho počítača už dostali, môžete kedykoľvek vymazať. Ak nebudete akceptovať cookies, nebude to v žiadnom prípade viesť k obmedzeniam funkcií našej webovej stránky. Naše webové stránky si môžete prezerať samozrejme aj bez cookies.