Podmienky

Na tejto stránke nezbierame žiadne osobné údaje ani nepracujeme s cookies okrem NEVYHNUTNÝCH pre chod stránky. Žiadne údaje nebudú zneužité ani postúpené druhej ani tretej strane. Vstup na túto webovú stránku je pre každého dobrovoľné rozhodnutie a sami sa rozhodnete, či nám po prečítaní textov zavoláte alebo pošlete email. Ani s telefónnym číslom ani s vašim emailom nebudeme ďalej pracovať inak, než formou vzájomnej komunikácie.

Prevádzkovateľom webovej stránky HODINOVÝ MANAŽÉR je GOLDEN ENTERTAINMENT s. r. o., IČO 50431692. Na stránke www.golden-entertainment.com nájdete všetky kontaktné údaje vrátane údajov a detailných pravidiel ochrany osobných údajov (https://golden-entertainment.com/wp-content/uploads/2023/02/Ochrana-osobnych-udajov-web-GE_Ds_HM-v14.pdf).

Tešíme z vašej návštevy na našich webových stránkach, ako aj z vášho záujmu o našu firmu a o naše služby. Berieme ochranu vašich súkromných údajov vážne a chceli by sme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili dobre.

Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou, ktorú pri našich obchodných procesoch berieme do úvahy. V priebehu vašej návštevy na našich webových stránkach nemusíte poskytnúť žiadne osobné údaje, ani o vás žiadne osobné údaje nezbierame – s výnimkou Cookies NEVYHNUTNÝCH pre chod stránky.

Naše webové stránky slúžia len pre vašu informáciu o našich kľúčových službách a kontaktných údajoch na nás. Naše webové stránky neobsahujú prepojenia na iné webové stránky.

Zároveň Vás informujeme, že na stránke sú na nej vložené prepoje na poslanie emailu k nám a prepoje na možnosť zatelefovania k nám.

Keď navštívite našu webovú stránku, zaznamená sa štandardným spôsobom Vaša IP adresa, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb. Iné vaše osobné údaje sa nezaznamenajú (s výnimkou nevyhnutných Cookies).

Ak máte predsa len pochybnosti, na požiadanie vám v zmysle platnej legislatívy elektronicky písomne oznámime, podľa možnosti obratom, či máme o vás zaznamenané osobné údaje a o aké údaje ide. U nás sa neregistrujete ako užívatelia, takže nie je relevantná možnosť aby sme videli Vaše osobné údaje (samozrejme okrem NEVYHNUTNÝCH Cookies alebo IP adresy).

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania svojich osobných údajov, môžete sa obrátiť na email info@hodinovymanazer.sk (sme Vám k dispozícii nielen v prípade žiadostí o informácie, ale aj v prípade podnetov alebo sťažností).

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.